คำว่า ' หนังสติ๊ก, เส้นยางยืด ' ในภาษาเกาหลี คือ 고무줄 ( โคมูจุล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
고무나무โคมูนามู ต้นยาง, ต้นยางพารา
고무 밴드โคมู เพนดือ พลาสเตอร์ยา
고무신โคมูชิน รองเท้ายาง
고무 장갑โคมู ชังกับ ถุงมือยาง
고무 제품โคมู เชพุม สินค้าทำด้วยยาง, ผลิตภัณฑ์ยาง

 

 

คำศัพท์น่ารู้