คำว่า ' รองเท้าพื้นยาง ' ในภาษาเกาหลี คือ 고무 장구 구두 ( โคมู ชังกู คูดู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
고무신โคมูชิน รองเท้ายาง
고무 장갑โคมู ชังกับ ถุงมือยาง
고무 제품โคมู เชพุม สินค้าทำด้วยยาง, ผลิตภัณฑ์ยาง
고무줄โคมูจุล หนังสติ๊ก, เส้นยางยืด
고무 지우개โคมู ชีอูเก ยางลบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้