คำว่า ' ไม้อัด ' ในภาษาเกาหลี คือ 합판 ( ฮับพัน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
고무 지우개โคมู ชีอูเก ยางลบ
고무 장구 구두โคมู ชังกู คูดู รองเท้าพื้นยาง
고무풀โคมู พุล กาวยาง
엔진เอ็นจิน เครื่องกล, เครื่องยนต์
밧줄พัดจุล เชือกพวน, เชือกเกลียวขนาดใหญ่

 

 

คำศัพท์น่ารู้