คำว่า ' ลิฟต์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 승강기 ( ซึงกังกี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
고무 장구 구두โคมู ชังกู คูดู รองเท้าพื้นยาง
고무풀โคมู พุล กาวยาง
엔진เอ็นจิน เครื่องกล, เครื่องยนต์
밧줄พัดจุล เชือกพวน, เชือกเกลียวขนาดใหญ่
합판ฮับพัน ไม้อัด

 

 

คำศัพท์น่ารู้