คำว่า ' เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อม ' ในภาษาเกาหลี คือ 용접기 ( ยงจ็อบกี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
엔진เอ็นจิน เครื่องกล, เครื่องยนต์
밧줄พัดจุล เชือกพวน, เชือกเกลียวขนาดใหญ่
합판ฮับพัน ไม้อัด
승강기ซึงกังกี ลิฟต์
절단기ชอลตันกี เครื่องตัด

 

 

คำศัพท์น่ารู้