คำว่า ' เครื่องรดน้ำ ' ในภาษาเกาหลี คือ 급수기 ( คึบซูกี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
밧줄พัดจุล เชือกพวน, เชือกเกลียวขนาดใหญ่
합판ฮับพัน ไม้อัด
승강기ซึงกังกี ลิฟต์
절단기ชอลตันกี เครื่องตัด
용접기ยงจ็อบกี เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อม

 

 

คำศัพท์น่ารู้