คำว่า ' เลื่อยเหล็ก ' ในภาษาเกาหลี คือ 쇠톱 ( ชเวทบ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
대패เทแพ กบไสไม้
대패 날เทแพ นัล ใบมีดกบ
대패밥เทแพปับ ขี้กบ
대패질เทแพจิล การไสกบ
사포ซาโพ กระดาษทราย

 

 

คำศัพท์น่ารู้