คำว่า ' กรรไกร ' ในภาษาเกาหลี คือ 가위 ( คาวี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
대패 날เทแพ นัล ใบมีดกบ
대패밥เทแพปับ ขี้กบ
대패질เทแพจิล การไสกบ
사포ซาโพ กระดาษทราย
쇠톱ชเวทบ เลื่อยเหล็ก

 

 

คำศัพท์น่ารู้