คำว่า ' เครื่องมือดับเพลิง ' ในภาษาเกาหลี คือ 소화기 ( โซฮวากี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
대패밥เทแพปับ ขี้กบ
대패질เทแพจิล การไสกบ
사포ซาโพ กระดาษทราย
쇠톱ชเวทบ เลื่อยเหล็ก
가위คาวี กรรไกร

 

 

คำศัพท์น่ารู้