คำว่า ' คราด, เครื่องขูด ' ในภาษาเกาหลี คือ 쇠스랑 ( ชเวซือรัง )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
대패질เทแพจิล การไสกบ
사포ซาโพ กระดาษทราย
쇠톱ชเวทบ เลื่อยเหล็ก
가위คาวี กรรไกร
소화기โซฮวากี เครื่องมือดับเพลิง

 

 

คำศัพท์น่ารู้