คำว่า ' ตู้บรรจุสินค้า, ตู้คอนเทนเนอร์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 컨테이너 ( คอนเทอีนอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
사포ซาโพ กระดาษทราย
쇠톱ชเวทบ เลื่อยเหล็ก
가위คาวี กรรไกร
소화기โซฮวากี เครื่องมือดับเพลิง
쇠스랑ชเวซือรัง คราด, เครื่องขูด

 

 

คำศัพท์น่ารู้