คำว่า ' อาหารสัตว์ชนิดผสม ' ในภาษาเกาหลี คือ 배합사료 ( แพฉับซารโย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
소화기โซฮวากี เครื่องมือดับเพลิง
쇠스랑ชเวซือรัง คราด, เครื่องขูด
컨테이너คอนเทอีนอ ตู้บรรจุสินค้า, ตู้คอนเทนเนอร์
전자저울ชอนจาจออุล เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
전기 드릴ชอนกี ทือริล สว่านไฟฟ้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้