คำว่า ' ม่านบังแสง ' ในภาษาเกาหลี คือ 차광막 ( ชากวังมัก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
컨테이너คอนเทอีนอ ตู้บรรจุสินค้า, ตู้คอนเทนเนอร์
전자저울ชอนจาจออุล เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
전기 드릴ชอนกี ทือริล สว่านไฟฟ้า
배합사료แพฉับซารโย อาหารสัตว์ชนิดผสม
전기톱ชอนกีทบ เลื่อยไฟฟ้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้