คำว่า ' รถเข็นขนาดเล็ก, รถลากขนาดเล็ก ' ในภาษาเกาหลี คือ 손수레 ( ซนซูเร )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
전기 드릴ชอนกี ทือริล สว่านไฟฟ้า
배합사료แพฉับซารโย อาหารสัตว์ชนิดผสม
전기톱ชอนกีทบ เลื่อยไฟฟ้า
차광막ชากวังมัก ม่านบังแสง
개폐เกเพกี สวิตซ์ปิดเปิด

 

 

คำศัพท์น่ารู้