คำว่า ' รูท่อส่งน้ำ ' ในภาษาเกาหลี คือ 배수구 ( เพซูกู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
배합사료แพฉับซารโย อาหารสัตว์ชนิดผสม
전기톱ชอนกีทบ เลื่อยไฟฟ้า
차광막ชากวังมัก ม่านบังแสง
개폐เกเพกี สวิตซ์ปิดเปิด
손수레ซนซูเร รถเข็นขนาดเล็ก, รถลากขนาดเล็ก

 

 

คำศัพท์น่ารู้