คำว่า ' กรุงโซล ' ในภาษาเกาหลี คือ 서울 특별시 ( โซล ทึกบยอลชี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัด เมืองสำคัญในเกาหลี)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
부산 광역시พูซาน กวางยอกชี มหานครปูซาน
대구 광역시แทกู กวางยอกชิ มหานครแทกู
인천 광역시อินชอน กวางยอกชิ มหานครอินชอน
광주 광역시ควังจู กวางยอกชิ มหานครควังจู
대전 광역시แทจอน กวางยอกชิ มหานครแทจอน

 

 

คำศัพท์น่ารู้