คำว่า ' ครั้งสุดท้าย ' ในภาษาเกาหลี คือ 마지막 ( มา-จี-หมัก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
장점ชัง-จอม ข้อดี
단점ทัน-จอม ข้อเสีย
출근ชุ่ล-กึน เข้าทำงาน
결근คยอล-กึน ขาดงาน , ลางาน
처음ชอ-อึม ครั้งแรก

 

 

คำศัพท์น่ารู้