คำว่า ' ยังไม่ทำ ' ในภาษาเกาหลี คือ 아직 안 했어요 ( อาจิก อัน เฮ้ดซอโย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
단점ทัน-จอม ข้อเสีย
출근ชุ่ล-กึน เข้าทำงาน
결근คยอล-กึน ขาดงาน , ลางาน
처음ชอ-อึม ครั้งแรก
마지막มา-จี-หมัก ครั้งสุดท้าย

 

 

คำศัพท์น่ารู้