คำศัพท์ภาษาเกาหลี : หมวดตัวเลขแบบจีน ( ใช้กับวันเดือนปี,เบอร์โทร,ราคาสิ่งของ )

กล่องค้นหา

กรุณาใส่คีย์เวิร์ดสั้นๆ ในการค้นหา เช่น แมว

 

 

ตัวเลขแบบจีน

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
อิล 1(หนึ่ง)
อี 2(สอง)
ซัม 3(สาม)
ซา 4(สี่)
โอ 5(ห้า)
ยุก 6(หก)
ชิ่ล 7(เจ็ด)
คู 9(เก้า)
ชิบ 10(สิบ)
십일ชิ-บิล 11(สิบเอ็ด)
십이ชิ-บี 12(สิบสอง)
십삼ชิบ-ซัม 13(สิบสาม)
이십อี-ชิบ 20(ยี่สิบ)
이십일อี-ชิ-บิล 21(ยี่สิบเอ็ด)
삼십ซัม-ซิบ 30(สามสิบ)
사십ซา-ชิบ 40(สี่สิบ)
오십โอ-ชิบ 50(ห้าสิบ)
แพ็ก 100(หนึ่งร้อย)
백일แพ็ก-อิล 101(หนึ่งร้อยหนึ่ง)
ชอน 1,000(หนึ่งพัน)
มัน 10,000(หนึ่งหมื่น)
십만ชิม-มัน 100,000(หนึ่งแสน)
백만แพ็ง-มัน 1,000,000(หนึ่งล้าน)
천만ชอน-มัน 10,000,000(สิบล้าน)
อ็อก 100,000,000(ร้อยล้าน)
คง 0(ศูนย์)

 

 

คำศัพท์น่ารู้