คำว่า ' บน ' ในภาษาเกาหลี คือ 위에 ( วี-เอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
결근คยอล-กึน ขาดงาน , ลางาน
처음ชอ-อึม ครั้งแรก
마지막มา-จี-หมัก ครั้งสุดท้าย
아직 안 했어요อาจิก อัน เฮ้ดซอโย ยังไม่ทำ
벌써 했어요พอล-ซ่อ เฮ้ดซอโย ทำแล้ว

 

 

คำศัพท์น่ารู้