คำว่า ' ขวา ' ในภาษาเกาหลี คือ 오른쪽 ( โอ-รึน-จก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
아직 안 했어요อาจิก อัน เฮ้ดซอโย ยังไม่ทำ
벌써 했어요พอล-ซ่อ เฮ้ดซอโย ทำแล้ว
위에วี-เอ บน
아래에อา-เร-เอ ล่าง
왼쪽เวน-จก ซ้าย

 

 

คำศัพท์น่ารู้