คำว่า ' ข้างหน้า ' ในภาษาเกาหลี คือ 앞에 ( อับ-เพ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
벌써 했어요พอล-ซ่อ เฮ้ดซอโย ทำแล้ว
위에วี-เอ บน
아래에อา-เร-เอ ล่าง
왼쪽เวน-จก ซ้าย
오른쪽โอ-รึน-จก ขวา

 

 

คำศัพท์น่ารู้