คำว่า ' ข้างหลัง ' ในภาษาเกาหลี คือ 뒤에 ( ทวี-เอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
위에วี-เอ บน
아래에อา-เร-เอ ล่าง
왼쪽เวน-จก ซ้าย
오른쪽โอ-รึน-จก ขวา
앞에อับ-เพ ข้างหน้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้