คำว่า ' ในเมือง ' ในภาษาเกาหลี คือ 도시 ( โท-ชี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
아래에อา-เร-เอ ล่าง
왼쪽เวน-จก ซ้าย
오른쪽โอ-รึน-จก ขวา
앞에อับ-เพ ข้างหน้า
뒤에ทวี-เอ ข้างหลัง

 

 

คำศัพท์น่ารู้