คำว่า ' บ้านนอก,ชนบท ' ในภาษาเกาหลี คือ 시골 ( ชี-โกล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
왼쪽เวน-จก ซ้าย
오른쪽โอ-รึน-จก ขวา
앞에อับ-เพ ข้างหน้า
뒤에ทวี-เอ ข้างหลัง
도시โท-ชี ในเมือง

 

 

คำศัพท์น่ารู้