คำว่า ' ดีขึ้น ' ในภาษาเกาหลี คือ 좋아졌어요 ( โช-วา-จ๊อด-ซอ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
얇아요ยัล-บา-โย บาง
일찍 일어났어요อิลจิก อีรอนัดซอโย ตื่นเช้า
늦게 일어났어요หนึด-เก อีรอนัดซอโย ตื่นสาย
아파요อา-พา-โย ป่วย
낫아요นา-อา-โย หายป่วย

 

 

คำศัพท์น่ารู้