คำว่า ' แย่ลง ' ในภาษาเกาหลี คือ 나빠졌어요 ( นา-ปา-จ๊อด-ซอ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
일찍 일어났어요อิลจิก อีรอนัดซอโย ตื่นเช้า
늦게 일어났어요หนึด-เก อีรอนัดซอโย ตื่นสาย
아파요อา-พา-โย ป่วย
낫아요นา-อา-โย หายป่วย
좋아졌어요โช-วา-จ๊อด-ซอ-โย ดีขึ้น

 

 

คำศัพท์น่ารู้