คำว่า ' คืน ' ในภาษาเกาหลี คือ 환불해요 ( ฮวัน-บุล-เฮ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
아파요อา-พา-โย ป่วย
낫아요นา-อา-โย หายป่วย
좋아졌어요โช-วา-จ๊อด-ซอ-โย ดีขึ้น
나빠졌어요นา-ปา-จ๊อด-ซอ-โย แย่ลง
빌려요พิล-รยอ-โย ยืม

 

 

คำศัพท์น่ารู้