คำว่า ' ผอม ' ในภาษาเกาหลี คือ 말라요 ( มัล-ลา-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
좋아졌어요โช-วา-จ๊อด-ซอ-โย ดีขึ้น
나빠졌어요นา-ปา-จ๊อด-ซอ-โย แย่ลง
빌려요พิล-รยอ-โย ยืม
환불해요ฮวัน-บุล-เฮ-โย คืน
뚱뚱해요ตุง-ตุง-เฮ-โย อ้วน

 

 

คำศัพท์น่ารู้