คำว่า ' ปิดไฟ ' ในภาษาเกาหลี คือ 불 꺼요 ( พุล-ก้อ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
게을러요เค-อึล-รอ-โย ขี้เกียจ
앉아요อัน-จา-โย นั่ง
서요ซอ-โย ยืน
닫아요ทา-ดา-โย ปิด
열어요ยอ-รอ-โย เปิด

 

 

คำศัพท์น่ารู้