คำว่า ' สะอาด ' ในภาษาเกาหลี คือ 깨끗해요 ( เก-กึ๊ด-เท-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
서요ซอ-โย ยืน
닫아요ทา-ดา-โย ปิด
열어요ยอ-รอ-โย เปิด
불 꺼요พุล-ก้อ-โย ปิดไฟ
불 켜요พุล-คย่อ-โย เปิดไฟ

 

 

คำศัพท์น่ารู้