คำว่า ' สกปรก ' ในภาษาเกาหลี คือ 더러워요 ( ทอ-รอ-วอ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
닫아요ทา-ดา-โย ปิด
열어요ยอ-รอ-โย เปิด
불 꺼요พุล-ก้อ-โย ปิดไฟ
불 켜요พุล-คย่อ-โย เปิดไฟ
깨끗해요เก-กึ๊ด-เท-โย สะอาด

 

 

คำศัพท์น่ารู้