คำว่า ' หิว ' ในภาษาเกาหลี คือ 배 고파요 ( แพ-โค-พา-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
열어요ยอ-รอ-โย เปิด
불 꺼요พุล-ก้อ-โย ปิดไฟ
불 켜요พุล-คย่อ-โย เปิดไฟ
깨끗해요เก-กึ๊ด-เท-โย สะอาด
더러워요ทอ-รอ-วอ-โย สกปรก

 

 

คำศัพท์น่ารู้