คำว่า ' ลดลง ' ในภาษาเกาหลี คือ 줄어요 ( ชู-รอ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
불 켜요พุล-คย่อ-โย เปิดไฟ
깨끗해요เก-กึ๊ด-เท-โย สะอาด
더러워요ทอ-รอ-วอ-โย สกปรก
배 고파요แพ-โค-พา-โย หิว
배 불러요แพ-พุล-รอ-โย อิ่ม

 

 

คำศัพท์น่ารู้