คำว่า ' คนจน ' ในภาษาเกาหลี คือ 가난뱅이 ( คา-นัน-แบง-งี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
더러워요ทอ-รอ-วอ-โย สกปรก
배 고파요แพ-โค-พา-โย หิว
배 불러요แพ-พุล-รอ-โย อิ่ม
줄어요ชู-รอ-โย ลดลง
늘어요นือ-รือ-โย เพิ่มขึ้น

 

 

คำศัพท์น่ารู้