คำว่า ' คนรวย ' ในภาษาเกาหลี คือ 부자 ( พู-จา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
배 고파요แพ-โค-พา-โย หิว
배 불러요แพ-พุล-รอ-โย อิ่ม
줄어요ชู-รอ-โย ลดลง
늘어요นือ-รือ-โย เพิ่มขึ้น
가난뱅이คา-นัน-แบง-งี คนจน

 

 

คำศัพท์น่ารู้