คำว่า ' เข้างาน ' ในภาษาเกาหลี คือ 출근해요 ( ชุ่ล-กึน-เฮ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
배 불러요แพ-พุล-รอ-โย อิ่ม
줄어요ชู-รอ-โย ลดลง
늘어요นือ-รือ-โย เพิ่มขึ้น
가난뱅이คา-นัน-แบง-งี คนจน
부자พู-จา คนรวย

 

 

คำศัพท์น่ารู้