คำว่า ' คนแข็งแรง ' ในภาษาเกาหลี คือ 강자 ( คัง-จา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
늘어요นือ-รือ-โย เพิ่มขึ้น
가난뱅이คา-นัน-แบง-งี คนจน
부자พู-จา คนรวย
출근해요ชุ่ล-กึน-เฮ-โย เข้างาน
퇴근해요ทเว-กึน-เฮ-โย เลิกงาน

 

 

คำศัพท์น่ารู้