คำว่า ' คนอ่อนแอ ' ในภาษาเกาหลี คือ 약자 ( หยัก-จา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
가난뱅이คา-นัน-แบง-งี คนจน
부자พู-จา คนรวย
출근해요ชุ่ล-กึน-เฮ-โย เข้างาน
퇴근해요ทเว-กึน-เฮ-โย เลิกงาน
강자คัง-จา คนแข็งแรง

 

 

คำศัพท์น่ารู้