คำว่า ' ต่างประเทศ ' ในภาษาเกาหลี คือ 외국 ( เว-กุก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
출근해요ชุ่ล-กึน-เฮ-โย เข้างาน
퇴근해요ทเว-กึน-เฮ-โย เลิกงาน
강자คัง-จา คนแข็งแรง
약자หยัก-จา คนอ่อนแอ
내국เน-กุก ในประเทศ

 

 

คำศัพท์น่ารู้