คำว่า ' ปิศาจ , ซาตาน ' ในภาษาเกาหลี คือ 악마 ( อัก-มา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
퇴근해요ทเว-กึน-เฮ-โย เลิกงาน
강자คัง-จา คนแข็งแรง
약자หยัก-จา คนอ่อนแอ
내국เน-กุก ในประเทศ
외국เว-กุก ต่างประเทศ

 

 

คำศัพท์น่ารู้