คำว่า ' เชอร์รี่ ' ในภาษาเกาหลี คือ 체리 ( เช่-รี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ผลไม้)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
คัม ลูกพลับ
석류ซอง นยู ทับทิม
토마토โทมาโท มะเขือเทศ
대추แท ชู พุทรา
과일ควา-อิล ผลไม้

 

 

คำศัพท์น่ารู้