คำว่า ' ไกล ' ในภาษาเกาหลี คือ 멀어요 ( มอ-รอ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
주인จู-อิน เจ้าของร้าน
손님ซน-นิม ลูกค้า
스승ซือ-ซึง ครูบาอาจารย์
제자เช-จา ลูกศิษย์
가까워요คา-ก้า-วอ-โย ใกล้

 

 

คำศัพท์น่ารู้