คำว่า ' เป็นไปได้ ' ในภาษาเกาหลี คือ 가능해요 ( คา-นึง-เฮ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
손님ซน-นิม ลูกค้า
스승ซือ-ซึง ครูบาอาจารย์
제자เช-จา ลูกศิษย์
가까워요คา-ก้า-วอ-โย ใกล้
멀어요มอ-รอ-โย ไกล

 

 

คำศัพท์น่ารู้