คำว่า ' เป็นไปไม่ได้ ' ในภาษาเกาหลี คือ 불가능해요 ( พุล-คา-นึง-เฮ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
스승ซือ-ซึง ครูบาอาจารย์
제자เช-จา ลูกศิษย์
가까워요คา-ก้า-วอ-โย ใกล้
멀어요มอ-รอ-โย ไกล
가능해요คา-นึง-เฮ-โย เป็นไปได้

 

 

คำศัพท์น่ารู้