คำว่า ' หนัก ' ในภาษาเกาหลี คือ 무거워요 ( มู-กอ-วอ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
멀어요มอ-รอ-โย ไกล
가능해요คา-นึง-เฮ-โย เป็นไปได้
불가능해요พุล-คา-นึง-เฮ-โย เป็นไปไม่ได้
가요คา-โย ไป
와요วา-โย มา

 

 

คำศัพท์น่ารู้