คำว่า ' เบา ' ในภาษาเกาหลี คือ 가벼워요 ( คา-บยอ-วอ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
가능해요คา-นึง-เฮ-โย เป็นไปได้
불가능해요พุล-คา-นึง-เฮ-โย เป็นไปไม่ได้
가요คา-โย ไป
와요วา-โย มา
무거워요มู-กอ-วอ-โย หนัก

 

 

คำศัพท์น่ารู้