คำว่า ' เหมือนกัน ' ในภาษาเกาหลี คือ 같아요 ( คัด-ทา-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
가벼워요คา-บยอ-วอ-โย เบา
가져와요คา-ชอ-วา-โย เอามา
가져가요คา-ชอ-คา-โย เอาไป
쉬워요ชวี-วอ-โย ง่าย
어려워요ออ-รยอ-วอ-โย ยาก

 

 

คำศัพท์น่ารู้