คำว่า ' แพ้ ' ในภาษาเกาหลี คือ 패해요 ( เพ่-เฮ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
같아요คัด-ทา-โย เหมือนกัน
달라요ทัล-รา-โย ต่างกัน
질문해요ชิล-มุน-เฮ-โย ถาม
대답해요แท-ทับ-เฮ-โย ตอบ
승리해요ซึง-นี-เฮ-โย ชนะ

 

 

คำศัพท์น่ารู้