คำว่า ' เสียงดัง ' ในภาษาเกาหลี คือ 시끄러워요 ( ชี-กื้อ-รอ-วอ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
달라요ทัล-รา-โย ต่างกัน
질문해요ชิล-มุน-เฮ-โย ถาม
대답해요แท-ทับ-เฮ-โย ตอบ
승리해요ซึง-นี-เฮ-โย ชนะ
패해요เพ่-เฮ-โย แพ้

 

 

คำศัพท์น่ารู้